ระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET‏

โพสต์17 พ.ค. 2559 15:17โดยณรงค์วิทย์ อู่เงิน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สสวท. เปิดระบบคลังความรู้ออนไลน์ TEDET ให้นักเรียนทุกคนทั่วประเทศสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าฝึกฝนทักษะและพัฒนาตนเองได้ตลอดทั้งปีฟรี!!! ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะและความรู้ความสามารถได้ทัดเทียมนานาชาติ

สมัครสมาชิกฟรีที่นี่ คลิก http://goo.gl/ox9GWq

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET คลิก http://tedet.ac.th/index.html?menuid=1