เด็กหญิงกับเทคโนโลยี

โพสต์5 พ.ค. 2559 22:34โดยณรงค์วิทย์ อู่เงิน
วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 4 ในเดือนเมษายน ของทุกปีถูกจัดให้เป็นวัน International Girls in ICT Day เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความสนใจในไอทีมากขึ้น และยังให้ความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง

 แบบจำลองเครื่องเตือนอุทกภัยนี้มีตัวเซนเซอร์ตรวจจับระดับน้ำเมื่อสูงขึ้นจะมีการส่งเสียงเตือน เพื่อให้อพยพประชาชนได้ทัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของน้องโรงเรียนราชินี ระดับมัธยมที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี ทางโรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐาน โดยความยากง่ายเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ระดับชั้น และเมื่อพบนักเรียนที่มีความสามารถอย่างโดดเด่น หรือ สนใจเป็นพิเศษก็ได้เปิดชมรมเพื่อสนับสนุนผลักดัน ให้นักเรียนได้คิดค้น และประดิษฐ์โครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถที่เฉพาะทางมากขึ้น

นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมอื่นๆ ที่ได้สร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไม้กั้นอัตโนมัติ ที่จะปิดไม้กั้นลงเมื่อรถไฟแล่นผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ เครื่องกำหนดปริมาณกระดาษชำระเพื่อลดความสิ้นเปลือง และเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนของร่างกาย ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสรรค์ จัดทำ และเขียนโปรแกรมด้วยตัวน้องๆ เอง โดยมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์หลักอย่างหน่วยประมวลคอมพิวเตอร์จากอินเทล ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ยังเป็นแค่แบบจำลอง แต่ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ของไทยเรามีพลังความยิ่งใหญ่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นได้ไม่แพ้ใคร.คัดลอกจากสำนักข่าวไทย : http://www.tnamcot.com/content/456502