Strona główna

Właściwym celem książek jest zmusić umysł, żeby myślał po swojemu.
               
 /C. Morley (1874-1951)/
-----

Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz,
zobaczyć wspaniały obraz
i jeśli to możliwe -
wypowiedzieć kilka rozsądnych słów.

J.W. Goethe

-----

Książka i możność czytania -
to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Pisanie i czytanie  marnych książek -
to jedno z największych nadużyć,
jakie w związku z cudami bywają popełniane.

/M. Dąbrowska/

 -----

Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło ich umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu brukowej literatury.

/G.M. Travelyan/

 

Czytanie bez myślenia na nic, a myślenie bez czytania też niedaleko prowadzi.

/J. I. Kraszewski/