Om skolan‎ > ‎

Värdegrund

Tråsättraskolans värdegrund bygger på följande ledord som går i varandra:
Skolans likabehandlingsplan hittar du längst ned på denna sida

Kunskap
 • Alla elever ska få möjlighet att utvecklas, oavsett kunskapsnivå
 • Varierande undervisning med större och mindre grupper
 • Vi erbjuder studietid där eleverna kan fördjupa sina kunskaper eller få läxhjälp 
 • IKT i undervisningen för ökad elevaktivitet och kreativitet
 • Satsning på Google Classroom, Matematiklyftet och Läslyfte

Delaktighet 
 • Att personal och elever ser alla som en tillgång i arbetet på skolan
 • Aktivt arbete med att utveckla elevråd och klassråd 
 • Regelbundna utvärderingar
 • Satsning på inkludering och extra anpassningar i undervisningen 
Trygghet
 • Arbete med värdegrund, som genomsyrar skolan
 • Tydliga ordningsregler, som eleverna är med och tar fram
 • Mentor, som en viktig nära vuxen
 • Likabehandlingsgruppen som arbetar förebyggande
Glädje
Arbetsmiljögruppen som jobbar för en god stämning och vi-känsla på skolan, bl.a. genom schemabrytande aktiviteter som tema FN-dagen och konserter
 • Att anordna roliga tävlingar – t.ex. Nobeltävling
 • Youtube-klipp för att visa upp elevarbeten
 • Idrottsengagemang där lärare och elever ordnar och planerar olika idrottsevenemang, t.ex. elevledda lektioner på andra skolor, idrottslyftet, OS-tema m.m
Ċ
Annika Weimer,
12 jan. 2018 13:39