Om skolan‎ > ‎

Värdegrund/ vision/ likabehandling

(Skolans Likabehandlingsplan hittar du längst ned på denna sida)

Tråsättraskolans värdegrund

Vår värdegrund är det vi tillsammans står för. Tråsättraskolan är en skola som ska präglas av kvalitet och omtanke, samtidigt som vi förenas i skolans traditioner. För att uppnå kvalitet krävs ständigt nytänkande och utmaningar. Detta bidrar till att stärka individer, skapa gemenskap och trygghet.

Att alltid ha utgångspunkten i att stärka individers och gruppers tilltro till den egna förmågan, är nyckeln i arbetet med kvalitet och omtanke på djupet. Det gäller såväl i mötet med elever, vårdnadshavare som medarbetare.
 
Det gör vi genom att vi möter våra elever med höga och väl avvägda
förväntningar på individen, där vi ser läraren som avgörande och aktiv part för elevernas kunskapsutveckling. Med tilltro till den egna förmågan och kvalitet i kunskaper och förmågor fostrar vi  framtidens medborgare. Vi fostrar elever som är redo att vara aktiva medskapande medlemmar i ett framtida samhälle!
Tråsättraskolans vision - vår drömskola
  • En skola där vi vill, inte måste.
  • En skola där vi tillsammans är stolta över gemensamma och individuella framgångar.
  • En skola där det är lätt att finna omtanke och inspiration hos varandra.
  • En skola där våra olikheter är en tillgång.
  • En skola där kunskaper och erfarenheter bär oss framåt.
  • En skola med trygghet i traditioner och glädje i nytänkande


Ċ
Annika Weimer,
12 jan. 2018 13:39