Om skolan‎ > ‎

Skolans rektor

Omtanke - kvalitet - tradition
Jag heter Annika Weimer och har varit verksam i skolledningen på Tråsättraskolan i fem år och sedan 2017 som skolans rektor. I grunden är jag erfaren gymnasielärare i Sv och Hi, med vidareutbildning till specialpedagog.  

Det är min övertygelse att skolan ska byggas utifrån kraften i vår värdegrund - det vi tillsammans står för. 
Tråsättraskolan ska stå för omtanke och kvalitet, samtidigt som vi förenas i skolans traditioner. Gemensamma aktiviteter planeras med ett medvetet förhållningssätt, som ska finnas närvarande i alla delar.

Under hela min yrkesbana har jag drivits av en ambition att stärka individers och gruppers tilltro till den egna förmågan. Jag arbetar för och förväntar mig att detta förhållningssätt präglar Tråsättraskolan. Det gäller i mötet med såväl elever, vårdnadshavare som medarbetare.

Jag strävar efter att vi möter våra elever med höga förväntningar, där jag ser läraren som avgörande och aktiv part för elevernas kunskapsutveckling. Då kan vi fostra framtidens medborgare, redo att aktivt delta i en god samhällsutveckling!

Välkomna till Tråsättraskolan!

Annika Weimer

Annika Weimer,
rektor Tråsättraskolan
08-540 819 44