Om skolan‎ > ‎

Profil Engelska

Profilen riktar sig framför allt till dig som har goda förkunskaper och som önskar extra utmaningar i ämnet. Undervisningen bygger på muntlig och skriftlig kommunikation med fokus på att bredda elevernas ordförråd. Vi använder oss av engelsk kurs- och skönlitteratur, tidningsartiklar, film och musik. Vi arbetar med ett större temaområde per läsår enligt följande:

  • The British Year
  • The North American Year
  • The Commonwealth Year
Du måste logga in för att se alla filmer!

TRÅ ENG.movEngelsk profil årskurs 7 projekt Two Sentence Horror Stories 
The seventh graders of the englishprofile wishes the world a Happy Halloween! Feel free to read, share and comment their iBook of Two Sentence Horror Stories available in the iBook Store or via this link: