Om skolan‎ > ‎

Elevråd

Ett starkt elevråd är en stark skola 

Elevråd är ett demokratiskt valt forum för eleverna där de kan diskutera vad de anser är viktigt. Tråsättraskolans elevråd är uppdelat i två delar: ett för högstadiet och ett för mellanstadiet. Två representanter från varje klass väljs en termin i taget. Elevråd finns för att:
  • Samla och stärka elever i demokratiska forum 
  • Värna elevers rättigheter 
  • Representera och föra fram elevers röst 
På Tråsättraskolan finns det en uttalad ambition att stötta elevernas organisering och elevrådsarbetet. Elevrådet består av elever som vet hur man utövar inflytande och ges förutsättningar i form av tid och stöd från skolan. 

Elevrådet ska kunna utvecklas på sitt sätt och äga sin egen dagordning även om rektor Annika Weimer är med på möten.

Att vara engagerad i elevrådet på Tråsättraskolan gör inte bara att man som elev har en möjlighet till att vara med och påverka skolan – det är även lärorikt. Man lär sig att arbeta demokratiskt, att arbeta med andra människor med åsikter som skiljer sig från de egna och praktisera kunskaper man fått lära sig genom övrig undervisning.

Elevrådsarbete ska vara formellt meriterande.