Om skolan


Tråsättraskolan är en åk 4-9 skola med ca: 450 elever. Från och med åk 7 kan du söka till någon av skolans profiler. Profilerna innebär en särskild satsning på ämnena musik respektive engelska inom ramen för elevens val.

Digitalisering
Vi har under senare år investerat i utbyggnad av IT, digitalisering och elevdatorer. Satsningen ska ge en ökad förutsättning för lust till lärande och en större delaktighet i lärprocessen, inte minst för elever i behov av särskilt stöd
Vi ser också vikten av att vägleda eleverna till källkritiskt tänkande i ett samhälle som till stor del tillhandahåller kommunikation och information via webb. 

På Tråsättraskolan-EDU använder vi G Suite for Education  & Google Classroom som är en kostnadsfri svit av kommunikations- och samarbetsverktyg. Du får obegränsat med lagringsutrymme på ditt konto och dina arbeten blir alltid åtkomliga oavsett när eller varifrån du loggar in.

Med denna möjlighet att säkert lagra skapa och dela dokument och kalendrar interaktivt underlättas kommunikation och grupparbeten i skolan. 
Lösningen tillgodoser skolans behov av:
  1. Informationssökning
  2. Kommunikation
  3. Grupparbeten
  4. Dokumentation
När du har slutat på Tråsättraskolan raderas ditt Google konto. 

För provskrivningar har vi kommit igång med att prova ett fusksäkert digitalt verktyg ”DigiExam”. Läs mer på sidan "digitala verktyg".

https://classroom.google.com/h
Google Classroom 

Klasser & Schema
Gör dina prov digitalt
Genom att digitalisera våra prov kan Tråsättraskolan bidra till ett ökat samhällsansvar. Med ca: 400 studenter som gör prov på papper förbrukas ca: 8 träd och bildas 4,4 ton skadligt koldioxid per år helt i onödan.

Följ oss på 
https://www.youtube.com/results?search_query=trasattraskolan

Tråsättraskolan är en skola med engagemang, en skola som uppmanar till kreativitet och nyskapande i en trygg miljö med individanpassad undervisning.

Chromebooks & iPad

Alla elever från och med årskurs 5 på Tråsättraskolan erbjuds med avtal en lånedator Chromebook för sitt skolarbete. Med denna dator får alla som går på Tråsättraskolan tillgång till talsyntes och rättstavnings program Stava Rex, Oribi Speak , Spell Right och legimus talbok inklusive App med Google översätt

Lånedatorn får eleverna använda för sitt skolarbete till och med skolavslut årskurs 9 då den återlämnas för att sedan återanvändas eller skänkas bort exempelvis till organisationer som stödjer projekt för barn i utvecklingsländer

Till elever i mellanstadiet årskurs 4 erbjuds iPads som är fördelade i klassuppsättningar.
Mellanstadiets iPads har tillgång till Google EDU och de 
talsyntesprogram som
 skolans Chromebooks har.

Datalagring GDPR

OBS-Inga personuppgifter eller annan känslig information som ÅP, IUP eller Betyg lagras på Trå-EDU. Behandling av personuppgifter
Om skolan