Tråsattraskolan


http://sl.se/
Tråsättraskolans parkering
Parkeringssituationen för Tråsättraskolan och Bergsättraskolan är påverkad av det ökade elevantalet på skolorna. Kommunen och skolorna tar emot klagomål från föräldrar. Det enda vi kan hänvisas till är att föräldrar bör släppa av barnen en bit ifrån skolan och att det skulle vara bra om fler elever som bor i närområdet kunde gå till skolan. Trängseln uppstår 7:45-8:00, övrig tid så är det inga problem på parkeringen.