SYV

Pelle Sellgren
Studie- och yrkesvägledare  

Jag arbetar med studie- och yrkesvägledning. Samverkan skola, utbildning och arbetsliv tillsammans med elever och lärare i årskurs 4-9.

Jag informerar om studier och yrken i Sverige och utomlands. I mitt uppdrag ingår att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

Jag erbjuder enskilda vägledningssamtal främst till elever i år 8-9 inför gymnasievalet, och hjälper och stöttar elever som söker en PRAO-plats.

Jag ingår i skolans elevhälsogrupp (EHG) och deltar i utvecklingssamtal och elevhälsokonferenser (EHK) vid behov.

Kontaktinformation:
Pelle Sellgren
08-540 819 31
073-625 22 90
pelle.sellgren@osteraker.se


Aktuellt gymnasievalet år 9:
Gymnasieinformation kvällstid för vårdnadshavare:
1 oktober kl. 18.00 i matsalen.

Sista dag att söka till RIG är 15 okt 2018 via Riksidrottsförbundet. 
Sista dag att söka NIU är 1 dec. 2018 via Riksidrottsförbundets hemsida. 

Söktrycket är extra hårt pga stora elevkullar:
Elever som inte fått en plats på gymnasiet efter reservantagningen i augusti, blir kallade till KAA - Kommunens Aktivitets Ansvar. Där studie- och yrkesvägledare och ungdomscoacher arbetar. Det går bra att kontakta studievägledare Dominique Ebenfelt på tfn. 08-540 810 99 eller maila om man har frågor om KAA-verksamhet: Aktivitetsansvaret@osteraker.se.

Aktuellt år 8:  
Tråsättraskolan har PRAO för eleverna i år 8 under veckorna 7 och 8, VT-19. PRAO är obligatoriskt. 


 

Ċ
Maria Nord,
27 juni 2018 00:05
Ċ
Maria Nord,
30 jan. 2017 04:57
Ċ
Maria Nord,
19 juni 2017 04:22
Ċ
Maria Nord,
9 aug. 2016 06:07
Ċ
Maria Nord,
29 juni 2017 02:11
Ċ
Maria Nord,
9 aug. 2017 03:41
Ċ
Maria Nord,
18 apr. 2018 00:10
Ċ
Maria Nord,
31 aug. 2016 06:25
Ċ
Maria Nord,
30 jan. 2017 04:41
Ċ
Maria Nord,
8 juni 2018 03:41
Ċ
Maria Nord,
13 mars 2018 01:25
Ċ
Maria Nord,
17 apr. 2018 23:59
Ċ
Maria Nord,
20 juni 2017 00:49