Speciallärare

Våra speciallärare på Tråsättraskolan heter Faeid Jamatipour, Desirée Anderberg, Sofia Hörnstedt och Anette Näsbom. Faeid, Desirée, Sofia och Anette arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan tar hjälp av specialläraren när en elev är i särskilda svårigheter gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. Till skillnad från specialpedagogen riktar specialläraren mestadels in sig på det direkta arbetet med eleverna. 

Specialläraren gör kartläggningar av elevernas lärandesituation och gör undervisningsprogram för elever eller grupper. Desirée, Sofia och Anette ingår i skolans elevhälsogrupp (EHG), och de deltar i utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser vid behov.

Kontaktuppgifter 
Desiree, Sofia och AnetteTel: 08-540 819 30. Faeid 08-540 819 37
Ibland kan det vara svårt att få tag en lärare i telefon eftersom de ofta sitter i samtal eller är ute i klassrummen och undervisar/informerar. 

Vill du komma i kontakt med någon av oss går det bra att skicka ett mail: 

Läs- och skrivutveckling för elever i behov av särskilt stöd. 
Lexia och Provia är verktyg som vi använder för läs- och skrivutveckling och är avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter.

Logga in på ditt Lexia & Provia genom att klicka på bilden
https://www.lexiaprovia.se/#/

För mer information om digitala lärverktyg, inlästa läromedel och skönlitteratur till elever med läs- och skrivsvårigheter se länk Studiestöd