Bitr rektor EHG / specialpedagog

Malin Lundin

Jag ingår i skolans ledningsgrupp och arbetar tätt med rektor i styrnings- och ledningsfrågor. Mitt ansvar är framför allt skolans löpande elevstödjande verksamhet och elevhälsogruppens samordning. Som bitr rektor kan jag ta beslut på delegation från rektor i vissa ärenden.

Till skillnad från specialläraren på skolan har jag framförallt en handledande roll.Tillsammans med personal och övrig ledning arbetar jag för skolans pedagogiska utveckling och bevakar ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Detta arbete är grundläggande för att skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp åt de elever som är i behov av det.

Mina arbetstider på Tråsättraskolan är:
måndag-fredag: 8.00-16.00.
Tel. 736443921

Information om inlästa läromedel och skönlitteratur till elever med läs- och skrivsvårigheter

Med bra kompensatoriska hjälpmedel och goda pedagogiska metoder kan många elever med läs- och skrivsvårigheter idag få hjälp. DAISY är en av de framgångsrika tekniker som har gjort det möjligt för dyslektiker att läsa böcker, tidningar, läromedel o.s.v.

Försök visar att dyslektiska elever som fått tillgång till inlästa läromedel i DAISY- format:
  • läser mer
 
  • förbättrar sin läsförståelse och sitt ordförråd 
  • ökar sin läslust och motivation
 
  • ökar sin koncentrationsförmåga 
Tråsättraskolans bibliotek erbjuder elever med läs- och skrivsvårigheter egna nedladdningskonton hos Inläsningstjänst och Legimus (Myndigheten för tillgängliga medier). Med dessa konton kan också DAISY-skivor beställas om det passar bättre.
Ċ
Domain Administrator,
23 sep. 2016 14:52
Ċ
Domain Administrator,
23 sep. 2016 14:52
Ċ
Domain Administrator,
2 feb. 2017 12:52
Ċ
Domain Administrator,
13 feb. 2015 11:05
Ċ
Domain Administrator,
12 aug. 2016 01:55
Ċ
Domain Administrator,
13 feb. 2015 11:07