Skolsköterska

Ann-Cathrine Hallonsten 

Skolsköterskan har öppen mottagning på Tråsättraskolan med enklare sjukvårdsinsatser och telefonrådgivning.

Är även skolsköterska för Bergsättraskolan


Tel. 54081179 . Mob.0736-252148
Mail :
ann-cathrine.hallonsten@osteraker.se

Arbetar 90% och är ledig måndagar ojämn vecka.

Skolläkare: VIK. Anne Knaborg from 18/9

Tidsbeställning till skolläkaren görs genom skolsköterska


Information om Stelkramp-Difteri-och Kikhostevaccination
Elever födda 2002 eller senare erbjuds i år 8 vaccin mot stelkramp-difteri.-kikhosta (med reducerad difteridos, dTP) VT 2018

 

Mer information och medgivandeblankett finns att hämta längre ned på denna sida. (B 3.2 DTP)

Kontrollschema


År 4 Hälouppgifts förfrågan hemskickas . Hälsobesök samt längd, vikt,syn , rygg kontroll o hälsosamtal. Under vårterminen.

År 5 Kontrollelever.
HPV (livmoderhalscancer) vaccination:erbjuds till flickor 2 doser med 6 månaders mellanrum start HT 2016

År 6 Kontrollelever.

År 7 Hälsouppgiftsförfrågan hemskickas.Hälsobesök samt längd, vikt, syn ryggkontroll och hälsosamtal påbörjas under höstterminen

År 8 Kontrollelever ,Vaccin erbjuds  dTP difteri,stelkramp,kikhosta dos nr 5

 VT 2018

År 9 Kontrollelever 
Ċ
Domain Administrator,
9 feb. 2015 23:58
Ċ
Gabor Rozsa,
23 nov. 2016 08:37