Skolpsykolog

Johan Bergman

Skolpsykologens huvudsakliga arbete är att stödja elevens välbefinnande och psykologiska utveckling.  

Skolpsykologens arbete fokuserar på att ge stöd och konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar till grund för utlåtanden gällande elevens skolgång, inlärning och utveckling.

Skolpsykologen har har ett aktivt samarbete med kuratorn och skolans pedagoger så att problem som kan leda till inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster bygger på ett samarbete med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.

Skolpsykologen ingår även i skolans elevhälsogrupp (EHG), och deltar i utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser vid behov. 

Vill du komma i kontakt med Johan så är du välkommen att ringa 540-819 21
eller skicka ett mail till  johan.bergman@osteraker.se