Kurator

Sara Isaksson

Kuratorn arbetar med stöd, motiverande samtal och vägledning. 
 

Skolkuratorn finns på skolan för att skapa en så bra miljö som möjligt för eleverna att studera och utvecklas i. 

Skolkuratorn verkar för att skapa en större medvetenhet kring de sociala frågorna på skolan i allmänhet – på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. 

Skolkuratorn har ofta ett nära samarbete med skolpsykologen. Det som främst skiljer dem åt är att en skolkurator arbetar och verkar nära eleverna på skolan i vardagen med vardagsproblem utifrån ett mer psykosocialt perspektiv – medan skolpsykologen fokuserar på psykologisk problematik utifrån inlärningssvårigheter och mer av konsulterande uppdrag gentemot pedagoger och rektorer. 

Precis som resten av elevhälsan arbetar kuratorn utifrån ett skolperspektiv.

Vill du komma i kontakt med Sara så är du välkommen att ringa 08-540 819 66 
eller maila till sara.isaksson@osteraker.se 

I nedan bifogad pdf kan du läsa den information som gavs från "Trygg Österåker" som föreläste på Tråsättraskolan den 23 april 2018

Ċ
Gabor Rozsa,
25 apr. 2018 03:23