Studiestöd

Tråsättraskolans studiestöd
Det finns flera viktiga verktyg som ska användas för att stödet till eleven ska bli systematiskt och möjligt att följa upp. För alla elever gäller klasskonferenser två gånger per läsår.


Eleven har också rätt till utvecklingssamtal under första delen av varje termin. På HT för nya elever och klasser ersätts utvecklingssamtalet med ett introduktionssamtal.

Dokumentation av frånvaro, summativa bedömningar, betyg, nationella prov och utvecklingssamtal sker fr o m VT 2015 i Skolportalen/Dexter. Mentorer är ansvariga för att kontrollera att dokumentationen samlas och att kontakt- information är aktuell.

Studera mera på studietid

Alla elever på Tråsättraskolan har en gemensam tid på tisdagar 15:10-16:00. Detta ger oss möjlighet att anordna föreläsningar vissa veckor för hela skolan eller grupper av elever. Elever bjuds in till dessa aktiviteter i särskild inbjudan. När det inte är föreläsningar eller annan styrd aktivitet, erbjuds studiestöd (se nedan).

Studiestöd
Elever på Tråsättraskolan har möjlighet att satsa extra och få hjälp med läxor i flera olika ämnen. Ingen föranmälan krävs, men det är bra om du meddelar dina lärare i förväg vad du tänker arbeta med. Närvaro vid dessa tillfällen syns inte i Skolportalen.

Tid: Tisdagar kl 15:10-16:00

 Ämne:    Sal:
MA, NO, TK60/61/62
SO, SPA   71/72/76/77
SV, EN, TY 81/82/86
Idrott, Slöjd, Bild, Hemkunskapi respektive ämnessalar
Mellanstadiet     i respektive hemklassrum


Alternativa verktyg och hjälpmedelsappar 
Många alternativa verktyg finns nu att använda i datorer, mobiler eller iPad, varför det är ovanligare att elever använder särskilda apparater som t ex Daisy- spelare/Daisy-skivor. Detta har också visat sig främja användandet, då det inte är lika utpekande.

I skolans domän för Cromebook finns tillägget Oribi Speak, ClaroSpeak, Stava Rex, SpellRight för alla elever.

Alternativa verktyg kan t ex vara:

  • Talsyntes 
  • Rättstavningsprogram 
  • Mobiltelefon 
  • Skanner 
  • Anteckningsstöd/bildstöd (t ex digital kamera) 
  • Diktafon

Appar: Skolappar för särskilt stöd (öppnas i nytt fönster)

Nu läser Oribi Speak for Chrome även pdf:er och e-böcker (öppnas i nytt fönster)

För elever i behov av särskilt stöd

https://www.lexiaprovia.se/#/
Lexia och Provia är verktyg som vi använder för läs- och skrivutveckling och är avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter. Klicka på bilden för att logga in
Ċ
Domain Administrator,
2 feb. 2017 12:51
Ċ
Domain Administrator,
17 feb. 2015 11:32
Ċ
Domain Administrator,
17 feb. 2015 11:21