Skada/olycksfall

Österåkers kommuns verksamheter är försäkrade genom det kommunalägda försäkringsbolaget Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Försäkringarna omfattar kommunens egendom, ansvar, motorfordon, tjänsteresa och olycksfall.

Olycksfallsförsäkring
Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. Försäkringen omfattar: Elever som är folkbokförda i Österåker och går i förskola, grundskola, gymnasieskola, friskola, yrkesintroduktion eller kommunal vuxenutbildning.

Försäkringen gäller under verksamhetstiden, samt den tid som du tar dig till och från verksamheten. Den gäller också under andra aktiviteter som ingår i läroplanen eller anordnas av kommunen, till exempel praktikperioder, PRAO, APU, utflykter, studiebesök och skolresor. Barn och ungdomar i familjevård, personer över 20 år i familjevård och personer med funktionsnedsättning som bor i ett heltidsboende omfattas av olycksfallsförsäkringen dygnet runt.

OBS! Skadeblanketten kan fyllas i (med tangentbord på en dator) skrivas ut och därefter skrivas under, kan även skrivas ut och fyllas i för hand. Ni kan sedan antingen skicka in blanketten per post eller scanna den och skicka in den som epost. Det går INTE att fylla i blanketten online och skicka den direkt som e-mail.