Fritidshem

Fritidshem - Ubåten
 
Tråsättraskolan har ett fritidshem med tillgång till hemkunskapssalar, stor idrottshall, bildsal och slöjdsalar. 

Verksamheten bedrivs i anpassade lokaler och vi har öppet mellan klockan 13:00-17.00 (vid lov gäller andra tider).

Verksamheten planeras efter skolverkets allmänna råd för fritidshem. Det innebär att vi erbjuder våra elever stimulans för utveckling och lärande samt främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Vi ser till att barnens fritid blir meningsfull genom lek, skapande verksamhet, musik och rörelse. 

Fritidsverksamhetens kalender och hembrev hittar du här.

Telefon: 08-540 819 34
Vi som arbetar på ubåten är