Преводи

Цените на писмените преводи варират в зависимост от трудността и спецификата на превода, количеството му и желания от вас срок за изпълнение. Срокът започва да тече след като клиента бъде уведомен чрез e-mail или телефонно обаждане, че порчката му е била успешно приета от екипа на Съпорт ЕООД. В зависимост от спешността  на превода вашата поръчка попада в една от трите категории (стандартна, бърза, спешна) и подлежи на специфично оскъпяване, както следва:

Количество текст в страници
(30 реда, 60 символа на ред)


Вид поръчка

Срок на изпълнение

Оскъпяване

От 1 до 3 страници
Стандартна

Бърза

Спешна
До 2 работни дни

До 12 часа

До 6 часа
-

+ 50 %

+ 75 %

От 3 до 10 страници
Стандартна

Бърза

Спешна
До 3 работни дни

До 36 часа

До 24 часа
-

+ 50 %

+ 75 %

От 10 до 30 страници
Стандартна

Бърза

Спешна
До 7 работни дни

До 4 работни дни

До 2 работни дни
-

+ 50 %

+ 75 %

Повече от 30 страници
Условията подлежат на допълнително договаряне. Моля, свържете се с нас.
Устни преводи

Съпорт ЕООД предоставя на своите клиенти симултанен (в момента на говоренето) и консекутивен (с изчакване) превод при конференции, семинари и преговори. Цените на тези специфичени типове превод се базира на почасово заплащане от 10 евро на час. Придружаването на клиент и превод при бизнес срещи и сключване на сделки пред нотариус или адвокат е на цена
5 евро на час
.Други

Цените на всички допълнителни услуги, предлагани от Съпорт ЕООД са по договаряне. Моля, свържете се с нас.


Начини за плащане

Плащането може да се извърши в брой в нащия офис или по банков път. За повече информация моля, свържете се с нас.