Съпорт ЕООД ще предостави на Вас и вашият бизнес висококвалифицирани преводачи, с дългогодишен опит в консекутивните и симултантните устни преводи.

Според изискванията на българското законодателство всички официални документи следва да бъдат оформени и подписани на български език. Съответните документи се превеждат на чуждестранните граждани и подписват в присъствието на нотариус или адвокат. Подобни специфични преводи се осъществяват от заклети преводачи, които чрез своя подпис пред нотариус, удостоверяват, че носят наказателна отговорност за допуснати неточност в превода.

В съответствие с тези изисквания Съпорт ЕООД е в състояние да Ви осигури опитни преводачи за различни видове официални сделки, нотариални заверки, подписвания на пълномощни, декларации и много други, като гарантира изцяло компетентността на превода и съответствието му с конкретните нормативни изисквания.

Преводачите на Съпорт ЕООД ще ви подпомогнат при:
- бизнес срещи
- преговори
- конференции
- семинари
- бизнес пътувания
- огледи на имоти
- съдебни дела и изслушвания и др.

Съпорт ЕООД е на ваше разположение при нужда от устен превод дори и в ежедневни ситуации. За целта предоставяме спешен телефонен номер, на който можете да осъществите 24-часова връзка с нас, 7 дни в седмицата.

Съпорт ЕООД предлага нова услуга – „Конферентен разговор”. Касае се за непосредствена връзка между вас, чужденеца, с когото желаете да общувате и наш преводач, който по телефона ще съдейства за постигането на пълно разбирателство между страните.

Устните преводи на Съпорт ЕООД, понастоящем можете да ползвате само в района на град Варна.