Съпорт ЕООД предлага за вас и вашият бизнес значително разнообразие от допълнителни услуги:

- водене на бизнес кореспонденция от и до английски граждани и фирми
- попълване на документи за работа в чужбина, на кораб и др.
- попълване на документи за брак в чужбина
- попълване на документи за обучение в чужбина
- попълване на различни видове формуляри на английски език
(на електронен или хартиен носител)
- езиков одит – проверка на знанията по английски език на кандидати за работа
- езикова подготвка и консултации за интервюта за работа в чужбина, на кораб и други
- изготвяне на автобиографии (CV), мотивационни писма и препоръки на български и английски език
- специализирани преводи – икономически, технически, медицински, юридически и други
- превод на художествена литература
- превод на научна литература
- превод на филмови и видеопродукти
- текстов набор на български и английски език на проекти, презентации, курсови и дипломни работи
- попълване и подаване на различни документи към държавни инстанции (данъчни декларации, оценки, разрешителни и др.)
- издаване на актуални състояния, скици, данъчни оценки, разрешения за строителство и др.
- смяна на статут – земи и помещения
- смяна собствеността на партиди за ток и вода
- регистрация на фирми – ЕТ, ООД, ЕООД
- откриване на фирмени (набирателни и разплащателни) и лични банкови сметки
- застраховки – на имот и имущество, здравни, живот и други
- консултации при покупка на кола – предварителен оглед от механик, регистрация, застраховки
- разервации на билети и хотели при пътувания
- коли под наем
- туристически пътувания