Студентска конференция "Техника, технологии и образование" SCTTE 2013

Уважаеми колеги и приятели,

В навечерието на Деня на народните будители, във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ще се проведе Студентска научна конференция с международно участие "Техника, технологии и образование" SCTTE 2013 под патронажа на Ректора на Тракийски Университет проф. д-р Иван Станков и Декана на ФТТ – доц. д-р Красимира Господинова Георгиева.

Идеята ни е да утвърдим конференцията като младежки форум, с цел  да се дискутира по актуални проблеми на  техниката, технологиите и образованието. Каним всички колеги от страната и чужбина, защото младите хора могат да предложат нови идеи от различни гледни точки, лични и професионални търсения.

Вашето участие във форума ще даде възможност на студентската общност да се включи в обсъждането на проблемите на съвремието и да  допринесе за академичното и научно израстване на студентите.

Надявам се на Вашия интерес и активно участие!

С уважение,

Евтим Важаров
Председател на Студентски съвет при ФТТ - Ямбол