International Conference on Technics, Technologies and Education 2018


International Conference on Technics, Technologies and Education 
ICTTE 2018, 
Yambol, Bulgaria, October 18-19th, 2018


Indexing


http://www.sindexs.org/Conflist.aspx?ID=691Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee kindly invite you to participate in the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2018,
which will be held on 18th and 19th October, 2018 at Faculty "Engineering and Technology" - Yambol.

The Conference is held in cooperation with the Union of Scientists - Branch Yambol.
Official languages: English and Bulgarian

Prof. Krasimira Georgieva, PhD
Dean of the Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria

Chairwoman of 
Union of Scientists in Bulgaria, Branch of Yambol Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018,
Ямбол, България, 18-19октомври 2018


Индексиране

http://www.sindexs.org/Conflist.aspx?ID=691Уважаеми колеги,


От името на Организационния комитет най-учтиво Ви каним да участвате в Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2018

която ще се проведе на 18 и 19 октомври, 2018 г. във Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол.


Конференцията се провежда със съдействието на Съюза на учените - клон Ямбол. 

Официални езици: английски и български

 

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Декан на Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, България

Председател на Съюза на учените в България, клон Ямбол