International Conference on Technics, Technologies and Education 2017


International Conference on Technics, Technologies and Education 
ICTTE 2017, 
Yambol, Bulgaria, October 19-20st, 2017


Indexing


http://www.sindexs.org/Conflist.aspx?ID=691Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee kindly invite you to participate in the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017
which will be held on 19th and 20st October, 2017 at Faculty "Engineering and Technology" - Yambol.

The Conference is held in cooperation with the Union of Scientists - Branch Yambol.
Official languages: English and Bulgarian

Prof. Krasimira Georgieva, PhD
Dean of the Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria

Chairwoman of 
Union of Scientists in Bulgaria, Branch of Yambol Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2017,
Ямбол, България, 19-20 октомври 2017


Индексиране

http://www.sindexs.org/Conflist.aspx?ID=691Уважаеми колеги,


От името на Организационния комитет най-учтиво Ви каним да участвате в Международната научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017

която ще се проведе на 19 и 20 октомври, 2017 г. във Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол.


Конференцията се провежда със съдействието на Съюза на учените - клон Ямбол. 

Официални езици: английски и български

 

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Декан на Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, България

Председател на Съюза на учените в България, клон Ямбол