International Conference on Technics, Technologies and Education 2016


International Conference on Technics, Technologies and Education 
ICTTE 2016, 
Yambol, Bulgaria, November 17-18 2016


Indexing


http://www.sindexs.org/Conflist.aspx?ID=691Dear Colleagues,

On behalf of the Organizing Committee kindly invite you to participate in the International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2016
which will be held on 17 and 18 November, 2016 at Faculty "Engineering and Technology" - Yambol.

The session is held in cooperation with the Union of Scientists - Branch Yambol.
Official languages: English and Bulgarian

Prof. Krasimira Georgieva, PhD
Dean of the Faculty of Technics and Technologies, Yambol, Bulgaria

Chairwoman of 
Union of Scientists in Bulgaria, Branch of Yambol Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2016,
Ямбол, България, 17-18 ноември 2016


Индексиране

http://www.sindexs.org/Conflist.aspx?ID=691Уважаеми колеги,


От името на Организационния комитет най-учтиво Ви каним да участвате в Международната научна сесия „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2016

която ще се проведе на 17 и 18 ноември, 2016 г. във Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол.


Сесията се провежда със съдействието на Съюза на учените - клон Ямбол. 

Официални езици: английски и български

 

Проф. д-р инж. Красимира Георгиева

Декан на Факултет "Техника и технологии" – Ямбол, България

Председател на Съюза на учените в България, клон Ямбол