Клуб на възпитаниците на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол

Официален сайт на Клуба на възпитаниците на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол при Тракийски университет

Адрес: Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, 8600 Ямбол

e-mail: alumni.ftt@gmail.com 

Алумни клуб Факултет „Техника и технологии“

Алумни Клубът или Клубът на възпитаниците на Факултет „Техника и технологии" - Ямбол е доброволна организация на завършилите студенти от една и съща област на образованието или сродни професионални области. Клубът на възпитаниците на Факултета, включва както членове, така и приятели на Клуба, които имат някаква академична, професионална, бизнес, научна, както и емоционална връзка с Факултета. Ежегодно всички дипломирани студенти се регистрират в Алумни клуба достъпен на следния интернет адрес: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkqGHLNsBGYAJHHF7zHtO2eOnxsE0jOwOpvh0TV8m4eO_9Pw/viewform), което създава условия за контакти със завършилите студенти и проследяване на тяхната бъдеща реализация по завършената във ФТТ специалност.

Към момента в Алумни клуба са регистрирани 776 възпитаници на ФТТ.

Членовете и приятелите на Алумни клуба имат възможност да посещават мероприятия и други специални събития с възпитаници в района на град Ямбол; да осъществяват връзки със състудентите от професионалното направление и специалността чрез специални събития и програми; да осъществяват връзка с Факултета и Университета; да обменят новини, да споделят спомени, да осъществяват бизнес контакти, обучения и др.; да се присъединят към кариерна мрежа с достъп до съветници по професионално ориентиране на дипломирани възпитаници, или да станат един от тях; да актуализират информацията си за контакти като по този начин да бъдат в течение за предстоящи събития и новини на ФТТ и ТрУ; да планират среща на випуска си и др.

Възпитаниците на ФТТ са основната връзка на факултета с бизнеса от региона и страната, с образователните и други институции, където студентите се реализират успешно. Основно на тези контакти се дължи успешното сътрудничество със съответните организации, изразяващо се в провеждане на практическо обучение, участие в съвместни мероприятия и програми. Част от успешно реализиралите се възпитаници на ФТТ участват редовно в кандидатстудентските кампании на факултета, споделяйки своя опит в рекламни клипове или брошури, както и на място в училищата.

На 21 ноември 2014 г. се създаде Клубът на възпитаниците на Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.

Създаване

Структура и ръководство