Bahove Cvetne Esencije

Dr Bah je uložio sve napore da osmisli jednostavan, prirodan i, naravno, efikasan način lečenja. I u tome uspeo. Ostavio je za sobom potpun sistem koji nežno, nenasilno obnavlja unutrašnju ravnotežu ljudskog bića. Ova ravnoteža čini čoveka zadovoljnim i zdravim. Preparati se jednostavno koriste i mogu se kombinovanjem prilagoditi svim članovima porodice, bez obzira na uzrast i stanje u kome se nalaze. Bahovi preparati ne blokiraju niti umanjuju dejstvo drugih lekova koje osoba koristi paralelno sa ovim preparatima. Niti druge vrste lekova utiču na efikasnost Bahovih preparata. Ova metoda se u kliničkoj praksi koristi skoro 80 godina širom sveta. Jednostavnost metode svrstava je i u grupu “self help” sistema.

Osim jednostavnosti, još jedan princip je karakterističan za ovu metodu, a to je polazište svakog Bahovog praktičara (i generalno svih holističkih praktičara) da je pravi uzrok bolesti unutrašnji (emotivni i/ili mentalni) disbalans. Medicinski sistem dr Baha usmeren je na karakteristike individue,  a ne na karkteristike bolesti i njene simprome.Svi mi u iskustvu imamo da nekoj našoj prehladi ili gripu prethodi promena  raspoloženja: „nešto se osećam loše, kao da ću se razboleti“ ...

Dakle, pravi uzrok bolesti uzrokovan je konfliktom emotivne ili duhovne prirode duboko unutar našeg bića.

Comments