เทคโนโลยีการผลิตสินค้า กว่า 50 ล้านเรื่อง จาก 71 ประเทศทั่วโลก 
สืบค้นฟรี กว่า 99.95 %
ใช้ผลิตสินค้าขายได้ฟรี และพัฒนาต่อยอดได้

สร้างคนให้คิดเป็น มีตั้งแต่เรื่องที่ง่ายถึงยากมากๆ เหมาะกับคนทุกระดับได้รวมความคิด
สมองของคนทั่วโลกรวมกว่า 200 ปี 
80% ของเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในเอกสารอื่นๆ
โอกาสพัฒนาประเทศ มีสิทธิบัตรคุ้มครองในไทยเพียง 20,000 กว่าเรื่อง(น้อยกว่า 0.05%) สิทธิบัตร
ทั่วโลก > 99.95% เป็นสิทธิบัตรสาธารณะในไทย 
ใช้ฟรีผลิตสินค้าได้ ต่อยอดได้ 
สามารถไปสร้างโรงงานผลิต และจำหน่ายสินค้าในประเทศใด
ที่ไม่จดสิทธิบัตรได้ 
 
>>> สิทธิบัตร ให้การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยต้องยื่นขอเป็นรายประเทศ 
ตามอนุสัญญาปารีส <<< 
>>> ลิขสิทธิ์ คุ้มครองผลงานทางศิลปะและซอฟแวร์ คุ้มครองทั่วโลก โดยไม่ต้องยื่นขอ
ตามอนุสัญญากรุงเบิร์น <<<

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมต่อยอด