1. VERANTWOORDING
In het KORT:

TOPPLAN biedt voor alle betrokkenen een richting en een organisatie waar haalbaar en betaalbaar mee kan worden gewerkt.
  De deelnemers aan deze denktank zijn vanaf januari 2011 bijeen geweest. Zij hebben elkaar getroffen in hun zoektocht naar een structurele begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Sindsdien is gewerkt aan een model om

·       Voor deze leerlingen een onderwijsmodel te scheppen, waarin ze kunnen welbevinden en excelleren.

·       Voor ouders een richting te bieden in hun zoektocht naar de juiste opvangvormen voor hun (hoog-) begaafde kind.

·       Voor leerkrachten handvatten te bieden in de opvang van begaafde leerlingen in hun klas.

·       Voor scholen een organisatorisch model te bieden om expertise gericht in te zetten.

·   Voor besturen een betaalbare oplossing te bieden voor de organisatie van fulltime begaafdenonderwijs in combinatie met parttime begaafdenonderwijs, binnen de kaders van “Passend onderwijs”. Binnen het bestuur kan bovenschools expertise worden gedeeld en gericht worden ingezet.

Het onderliggend model wordt opgebouwd. Voor de eerste jaren is een groeimodel van toepassing, afhankelijk van de beginsituatie.

De Denktank TOPPLAN presenteert dit plan gratis aan belangstellenden om naar believen te gebruiken. Hiermee wordt beoogd een impuls te geven aan de structurele vormgeving van passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

In dit plan worden de termen ‘begaafden’ en ‘begaafdenonderwijs’ gebruikt. Hiermee bedoelen wij zowel meer- als hoogbegaafde leerlingen. Zie Curve van Gauss op deze pagina.

De term ‘bestuur’ wordt zowel gebruikt voor zelfstandige besturen met 3500 leerlingen als voor samenwerkingsverbanden van besturen die worden gevormd om het TOPPLAN te kunnen uitvoeren.

Waar ‘hij’ staat worden zowel jongens als meisjes, mannen als vrouwen bedoeld.

De denktank spreekt de voorkeur voor het signaleringsinstrument “SiDi3” uit, omdat dit signaleringsinstrument al bij binnenkomst van leerlingen kan signaleren. Waar de term ‘SiDi’ wordt gebruikt kan in veel gevallen echter ook ‘signaleringsinstrument’ worden gelezen.


Mike

In groep 6 wordt Mike onderzocht op dyslexie, hij presteert al jaren onvoldoende voor lezen en spelling. Hij heeft al veel problemen op school en heeft het steeds minder naar zijn zin. Hij huilt vaak in de klas, is erg gevoelig en vaak angstig. Uit het onderzoek blijkt dat Mike hoogbegaafd is en hypersensitief. Hij presteert onder zijn leerjaarniveau voor een aantal vakken en is totaal gedemotiveerd. Hij wordt geplaatst in een TOP-klas, daar krijgt hij het plezier in leren weer terug. Met veel pijn en moeite wordt aan zijn vaardigheden gewerkt. Zijn niveau van technisch lezen en spelling kan echter niet meer op excellent niveau gebracht worden.