2. ZO SIMPEL IS HET : HAALBAAR EN BETAALBAAR!
In het KORT:

Financiële haalbaarheid verlangt een minimale omvang van het samenwerkingsverband.


Zorg op school begint met het signaleren van de onderwijsbehoefte van de leerling. Een gemiddelde vierjarige heeft een ander aanbod nodig dan de leerling die met een grote ontwikkelingsvoorsprong de school binnenwandelt. Om beiden adequaat te kunnen begeleiden moet eerst worden gesignaleerd dat er een ontwikkelingsvoorsprong is. Vervolgens kan de leerkracht aan de slag wanneer duidelijk is wèlke voorsprong het kind heeft. Ligt het op leesgebied, of is het iets heel anders?

Wanneer bekend is wat de leerling nodig heeft kan de leerkracht binnen de groep aan de slag. De leerling wordt gekend en krijgt, voor zover dat binnen de mogelijkheden in de groep past, wat hij nodig heeft. Het werk wordt op niveau gebracht en van de leerling wordt verwacht dat hij zijn cognitieve capaciteiten goed gebruikt. Het kind leert doorzetten als het moeilijk wordt.

Mochten die mogelijkheden op enig moment zijn uitgeput, dan is een intensievere zorg vereist: het kind wordt opgenomen in een PLUS-groep, waardoor het een dagdeel buiten de eigen klas doorbrengt met een daarop gespecialiseerde leerkracht. De leerling krijgt er taken bij die anticiperen op de kenmerken waarin het kind zich onderscheidt van anderen. Er wordt een nog groter beroep gedaan op zijn denkniveau, zijn talent om creatief te denken.

Pas wanneer ook de mogelijkheden van de plusgroep zijn uitgeput worden leerlingen aangemeld voor de TOP-klas: fulltime begaafden onderwijs. Voor het ene kind is dat al voordat het 6 jaar is, voor een ander pas wanneer het al in groep 7 zit.

Binnen een voedingsgebied van 3500 leerlingen is ruimte voor een plaats waar in combinatiegroepen TOPPLAN onderwijs wordt gegeven.

Voor besturen kan dat betekenen dat samenwerking met andere besturen de totaaloplossing voor passend onderwijs bereikbaar maakt. Aan u de keus.
Laura:

Laura zit pas op school in groep 1. Ze tekent voor haar leeftijd heel nauwkeurig prinsessen met wimpers, oorlelletjes, wenkbrauwen en lippenstift. Haar buurmeisje aan tafel tekent koppoters. De juf vindt dat erg knap.

Laura snapt dat ze iets fout doet en gaat ook koppoters tekenen. Ook zij krijgt nu de waardering van de juf, die zo zo graag had.