LEDEN VAN DE DENKTANK

Jet Barendrecht           -    Directeur Slimpuls.
John Eckhardt              -    Beleidsmedewerker kwaliteit, strategie & innovatie; Eigenaar Ediqon.
Johan van Hagen          -    Bestuurslid Octant; directeur diLIMA.
Sylvia Tas                     -    SterQ-leerkracht
Truus van der Wal         -    Plusklas-leerkracht, intern begeleider, eigenaar De Jonge Uilen

Aan de denktank werkten in eerdere jaren ook mee:

Simone Bos
Cristel Wieman              -    voormalig Leonardo-coördinator.
Rémon van den Engh      -    webmaster

De denktank is bereikbaar:

Website: www.topplan.net
Email: via de afzonderlijke emailadressen denktank-leden

Kirsten:

De ouders van Kirsten proberen elke keer weer tijdens de rapportgesprekken de leerkracht te overtuigen van hun problemen die ze met haar schoolmotivatie ervaren. De leerkrachten hebben er weinig oor voor. Kirsten is bijna de model leerling. Altijd achten, altijd op tijd klaar en heel behulpzaam.