6. ACTIEPLAN "BASIS VOOR PRESTEREN"
In het KORT:

Door de middelen voor expertise bestuursbreed in te zetten kunnen de in dit plan geschetste kosten verder naar beneden worden bijgesteld.
  


Meer info over:


Minister Marja van Bijsterveld formuleert in haar actieplan de ambitie “meer maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen, op alle scholen”. Tevens wordt daaraan een budget gekoppeld van €20.000.000,- in 2012 en €30.000.000,- in latere jaren. De middelen die de scholen hieruit zullen ontvangen, zullen beschikbaar worden gesteld via een “prestatiebox”.

(De volledige tekst van het actieplan leest u hier.)

Ondanks deze impuls zullen de bedragen op schoolniveau niet voldoende zijn om per school de meest ideale situatie te scheppen. Daarom is het belangrijk dat op bestuursniveau of zelfs boven-bestuurlijk niveau afspraken worden gemaakt over deze inzet. De inzet is niet geoormerkt.

Door deze gelden daadwerkelijk in te zetten voor de meer- en hoogbegaafde kinderen zijn de in dit plan geschetste kosten verder naar beneden bij te stellen.

Naast gelden voor “hoogbegaafdheid” zijn in de prestatiebox ook gelden opgenomen voor “wetenschap en techniek” en “professionalisering”. Logischerwijs zijn ook deze gelden deels in te zetten voor de organisatie van TOPPLAN-onderwijs.

(De bedragentabel prestatiebox is opgenomen achter het actieplan)
Tommie:

Tommie wordt in groep 5 op initiatief van ouders onderzocht. Zij maken zich zorgen om zijn gedrag, vooral op school en in zekere mate ook thuis. Tot die tijd konden de leerkrachten hem in de klas redelijk opvangen.

Het onderzoek wijst uit dat hij hoogbegaafd is en aangepast onderwijs nodig heeft. De school / de leerkracht kan hem dat niet bieden en ziet als enige alternatief een plaatsing op een ZMOK-school. Daar wordt vooral zijn gedrag geobserveerd en bijgestuurd. Er gebeurt echter niets met zijn cognitieve honger….