MATERIALEN

Verrijkingsmaterialen Anders, PLUS- & TOPgroepen.

Bij Anders en TOP-klas voor rekenen en taal/spelling: zoveel mogelijk aansluiten bij methodes van thuisschool: vooruit toetsen en hiaten en/of instructie opvullen m.b.v. deze methodes. Daarnaast kan uit onderstaande lijst worden geput.

In de PLUS-groep wordt geen rekenen en taal gegeven, uitsluitend verrijking.

Voor PLUS-groep en TOP-klas worden geen kant-en-kare programma’s aangeleverd door de Denktank. Wij zijn van mening dat het programma zoveel mogelijk moet worden ingevuld vanuit de creativiteit en inventiviteit van de leerkrachten ter plaatse.

 

Lijst met materialen-pagina's