uw belang als LEERKRACHT

Het TOPPLAN biedt een concept waarbij, door middel van samenwerking met andere scholen binnen het bestuur of samenwerkingsverband, de expertise op het gebied van begaafdenonderwijs op uw school goed benut wordt en waarbij u kunt leren van uw eigen collega’s. Tevens biedt het de mogelijkheid om u verder te bekwamen en u er wellicht zelfs in te specialiseren. Het TOPPLAN bevat ook een uitgebreid overzicht van beproefde materialen die bijzonder geschikt zijn om ingezet te worden binnen het begaafdenonderwijs. Kortom, het TOPPLAN maakt uw verantwoordelijkheid jegens de begaafde kinderen een stuk eenvoudiger.

Statistisch gezien heeft u eens in de twee jaar een hoogbegaafd kind in uw groep. Meerbegaafde kinderen komt u ieder jaar tegen, met meerdere tegelijk. Toch heeft u in uw opleiding weinig meegekregen over de specifieke eisen die aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen moeten worden gesteld. Het neemt niet weg dat u in alle gevallen een van de eersten bent die met het begaafde kind professioneel in contact komt.

Met grote regelmaat wordt externe hulp de school binnen gehaald voor begaafde kinderen die pas in een laat stadium zijn herkend en die door het uitblijven van die signalering zijn gaan onderpresteren. Als leerkracht kunt u niet anders dan deze adviezen respecteren en ernaar handelen. Ondertussen vraagt u zich af hoe de schoolloopbaan van dit kind eruit had gezien als het eerder was ontdekt. En dat is precies wat het TOPPLAN voor ogen heeft. De eerste prioriteit is een vroege signalering. Dat is iets waar iedere leerkracht voldoende vanaf moet weten.

Uw rol bij de signalering en het aanbieden van de juiste lesstof is cruciaal. U zult niet alleen alert moeten zijn op de leerprestaties van de kinderen maar evenzeer op werkhouding, leercompetenties en welbevinden. Ondanks uw PABO-opleiding kunt u voor de begeleiding van begaafde kinderen wel wat extra hulp gebruiken. Met TOPPLAN komt de expertise die u nodig heeft om ook voor deze groep kinderen een goede leerkracht te zijn, dichtbij. Het TOPPLAN haalt kennis en kunde de school in.

Bespreek TOPPLAN op de komende teamvergadering en maak uw collega’s enthousiast. Wij wensen uw veel succes bij het gebruik van het TOPPLAN,

Denktank TOPPLAN