uw belang als DIRECTIE

Kwaliteit van onderwijs en tevredenheid van medewerkers en ouders/leerlingen zijn uw belangrijkste speerpunten. De beschikbaarheid van voldoende middelen uw grootste zorg. Met het TOPPLAN willen wij u laten ervaren dat u uw autonomie als schooldirecteur niet kwijt hoeft te raken als u op onderdelen, waar het een kleine doelgroep betreft, intensiever samenwerkt dan u gewend bent. Sterker nog, juist door samenwerking houdt u controle op het volledige spectrum van uw onderwijsaanbod. Samenwerking verkleint namelijk uw afhankelijkheid van de financiën.

Het gaat u aan het hart als professional als u verneemt dat er groepen kinderen zijn in het onderwijs die onvoldoende worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Natuurlijk heeft u de zorg aan de linkerkant van de intelligentiecurve goed geregeld. En aan de rechterkant doet u wat u kunt. Maar uw middelen zijn beperkt en de noodzaak lijkt nu eenmaal kleiner dan bij kinderen met een achterstand, al is het maar vanwege de focus van de onderwijsinspectie. U zou best meer willen doen maar de omvang van de groep waarom het hier gaat verhindert eenvoudigweg om meer middelen in te zetten.

Aan ouders laat u met uw huidige prestaties zien wat uw school te bieden heeft. U weet echter ook dat het moeilijk aantoonbaar te maken is hoe uw begaafdenonderwijs bijdraagt aan het voorkomen van onderpresteren. Met het TOPPLAN kunt u de ouders haarfijn duidelijk maken welke kwaliteit u biedt voor deze groep leerlingen. Het zal ouders van zowel huidige als toekomstige leerlingen aanspreken dat u de inspanningen en resultaten van uw begaafdenbeleid inzichtelijk kan maken.

Maar ook richting uw medewerkers kunt u het TOPPLAN inzetten voor verhoging van de tevredenheid. In de praktijk bent u nu wellicht een belangrijk deel van uw uitgaven aan begaafdenonderwijs aan externe adviseurs kwijt. De mogelijkheden en middelen om uw medewerkers te specialiseren of bij te scholen op het gebied van begaafdenonderwijs zijn beperkt. Samenwerking aan de hand van het TOPPLAN concept biedt u de mogelijkheid om deze cirkel te doorbreken. Door samen met collega’s binnen uw bestuur of samenwerkingsverband te werken aan een expertisecentrum krijgen ook uw andere medewerkers meer kans om zich te bekwamen in dit onderwerp.

Wij wensen u veel succes in de samenwerking met uw collega-directeuren in de verwachting dat u TOPPLAN zult omarmen,

De Denktank TOPPLAN