uw belang als BESTUURDER

U kunt Topplan inzetten als middel om ouders te overtuigen van de kwaliteit die uw scholen leveren en gebruikt Topplan om de samenwerking van uw scholen onderling nog verder te perfectioneren. Tevens geeft Topplan u een voorsprong in de gesprekken met andere besturen binnen de samenwerkingsverbanden waarin u actief bent en niet te vergeten voor het opzetten van een eigen expertisecentrum dat u inhoudelijk en financieel minder afhankelijk maakt van externe adviseurs en u tevens helpt met de inrichting van LB en LC functies binnen uw functiemix. En dit alles wordt u gratis aangeboden.

Als lid van een schoolbestuur heeft u twee speerpunten. Ten eerste de plicht om voor ieder kind kwalitatief goed passend onderwijs te bieden in een veilige omgeving en ten tweede om te zorgen voor een financieel verantwoord beleid dat tevens vertrouwd en uitdagend is voor uw werknemers. U heeft zich de afgelopen periode wellicht afgevraagd in hoeverre u als schoolbestuur nu mee moet gaan met de ontwikkelingen op gebied van excellentie en onderwijs aan begaafden.

Er bestaan een hoop misverstanden over het onderwijs aan (hoog-)begaafden. Als bestuurder bent u niet bezig met de dagelijkse uitvoering van deze specifieke tak van onderwijs maar voelt u zich wel verantwoordelijk voor een adequate uitvoering. Delen van het Topplan zullen u wellicht minder aanspreken omdat ze te ver af staan van uw bemoeienissen met het onderwijs. Wat u zeker interesseert is de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs van de scholen onder uw bestuur en in hoeverre dit onderwijs voldoet aan de eisen die de wet aan u als bestuurder stelt.

Als u vanuit dat perspectief naar Topplan kijkt zult u merken dat het concept u in alle facetten van uw bestuurdersspectrum op uw wenken bedient. Het plan gaat namelijk uit van uw plicht om ieder kind dat zich aanmeldt op één van uw scholen passend onderwijs te bieden. U wilt zich niet verschuilen in het grijze gebied van de definitie maar bent bereid om kwaliteit te bieden. U weet echter dat begaafdenonderwijs zich richt op een minderheid van uw leerlingen en in het geval van voltijd begaafdenonderwijs zelfs maar op een uiterst klein percentage. U ziet daarom de noodzaak voor samenwerking op dit gebied om expertise te bundelen en de kosten te optimaliseren.

Topplan biedt u een rekenmodel waarbij u vrij eenvoudig kunt bepalen welke kosten er binnen uw bestuur gemaakt gaan worden (of kunnen worden) om begaafdenonderwijs, passend binnen de inrichting en cultuur van uw scholen aan te bieden. Ook zult u voor het eerst inzichtelijk krijgen welke kosten de huidige individuele initiatieven op uw scholen voor het aanbieden van delen van begaafdenonderwijs nu al worden gemaakt en kunt u de meerwaarde van een integrale aanpak afwegen tegen de meerkosten minus de besparingen van die individuele initiatieven.

Wij wensen u succes met de invoer van het plan,

De Denktank Topplan