nieuw‎ > ‎

Legitimatie

LEDEN VAN DE DENKTANK

Jet Barendrecht    -   Directeur Slimpuls.
John Eckhardt       -   Directeur Archipel-basisschool Tweemaster-Kameleon; Eigenaar Ediqon.
Johan van Hagen    -   Voorzitter Schoolbestuur Octant; directeur diLIMA.
Sylvia Tas              -    Leonardo-leerkracht
Truus van der Wal  -    Leonardo-leerkracht.
Simone Bos           -    Algemeen Directeur St.-Josefmavo

Aan de denktank werkten ook mee:

Cristel Wieman              -    voormalig Leonardo-coördinator.
Rémon van den Engh      -    webmaster

De denktank is bereikbaar:

Website: www.topplan.net
Email: info@topplan.net

     ANDEREN OVER DE DENKTANK

Denktank TopPlan krijgt nationaal en internationaal erkenning voor haar belangeloze inzet voor onderwijs aan begaafde leerlingen.

In mei 2012 is het eerste plan van Denktank TopPlAn gelanceerd. Nog datzelfde jaar is de Denktank uitgenodigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om uitleg te geven over het plan. De financiële onderbouwing om begaafdenonderwijs haalbaar en betaalbaar te maken is daarbij goedgekeurd door de beleidsadviseurs van het ministerie.

In datzelfde jaar wordt de Denktank gevraagd door het ministerie om deel te nemen in de expertgroep die breed advies samenstelt voor de staatssecretaris voor het vaststellen van toekomstig beleid voor excellent onderwijs. Tijdschrift Talent en het vakblad Kader Primair doen melding van het werk van Denktank TopPlAn.

In januari 2013 houdt de Denktank een presentatie op de NOT2013 op de stand van het ministerie. Later dat jaar gaat de Denktank in gesprek met de Onderwijsinspectie. Een gesprek dat voor de inspectie geldt als voorbereiding op de aankomende besprekingen in het onderwijsveld voor aanpassen van het toetsingskader voor de komende jaren.

Het werk van de Denktank mag sindsdien rekenen op een stijgende publiciteit wat leidt tot een nominatie voor de Mensa Fonds Awards 2013, een intensieve samenwerking met diverse hoogleraren en een exclusief contact met
Joseph Renzulli.
Comments