nieuw‎ > ‎

Diversiteit in leren

Stap komend weekend eens binnen bij het dichtstbijzijnde tuincentrum en ga op zoek naar voeding voor de planten in uw tuin of op uw balkon. U zult een overweldigend aanbod aantreffen. Meststof voor rozen, hortensia of azalea, kuip- of klimplanten, bodembedekkers, voorjaars- en herfstbloeiers, zonaanbidders en schaduwplanten. Alles omdat planten verschillende voedingsbehoeften hebben in de diverse seizoenen. Voor kinderen is de diversiteit in leerbehoeften niet minder groot. Het ene kind heeft extra uitdaging nodig, de ander juist wat meer uitleg. Er zijn kinderen die een voorkeur hebben voor leren door herhaling en kinderen die graag zelf ontdekken. Een bijkomende uitdaging is dat leerlingen niet geboren worden met een etiket waarop staat  hoe en wanneer ze het beste tot groei en bloei komen.

Toch bieden de meeste scholen een standaard aanpak waarbij vervolgens aanpassingen worden gemaakt in het lesaanbod voor kinderen wiens prestaties in positieve of negatieve zin afwijken van het gemiddelde. Daarmee kan echter niet de vraag beantwoord worden of de afwijking het gevolg is van een verschil in de natuurlijke talenten van een kind op cognitief vlak of het gevolg van een match of mismatch van het type onderwijs met de leerstijl van het kind. Natuurlijk is er keuze tussen scholen met verschillende types onderwijs naast het reguliere aanbod, zoals Montessori, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, De Vrije School, etc. Een gegeven blijft dat deze diverse typen onderwijs te maken hebben met dezelfde inspectienormen waarbij het zwaartepunt ligt op leerresultaten die gebaseerd zijn op het vermogen van leerlingen om de overgedragen kennis toe te passen, het zogenaamde deductieve model. En een keuze voor één onderwijstype per school impliceert dat ieder individueel kind gebaat is bij slechts één type onderwijs. Een gevaarlijke keuze wanneer je op het moment van kiezen nog niet weet of een kind een hoogbloeier is, een laatbloeier of wellicht toch wat extra zorg nodig heeft.

De Denktank TopPlAn richt zich op diversiteit in lesaanbod binnen scholen, gericht op diversiteit in leerstijlen met als doelgroep de hoogbegaafde leerlingen. TopPlAn heeft daarbij als doel om bestaande lesmethoden bekend en beschikbaar te krijgen bij scholen van alle type onderwijs om ervoor te zorgen dat kinderen een zo uitgebreid mogelijk scala aan leermogelijkheden krijgen aangeboden, ongeacht het type onderwijs dat ze volgen. TopPlAn werkt uitsluitend met leermethoden die zichzelf hebben bewezen. Kinderen en leerkrachten in ons onderwijs mogen niet als proefkonijnen worden gebruikt. De afgelopen periode heeft TopPlAn gewerkt aan een verdere invulling van de plannen van staatssecretaris Dekker voor excellent onderwijs. Dekker laat in zijn plan de ambitie zien om het onderwijs in Nederland zo goed mogelijk te organiseren. Ook toont hij bewustwording van een noodzakelijke aandacht voor de hoogbegaafde leerling. Het plan geeft echter niet voldoende details om te kunnen spreken van een raamwerk waarbinnen scholen zich kunnen bewegen.

Samen met vertegenwoordigers van Nederlandse universiteiten en andere onderwijsdeskundigen heeft TopPlAn een opiniestuk opgesteld om verdere richting te geven aan het begaafdenonderwijs in Nederland. Hierin staat de aandacht voor Onderzoekend en Ontwerpend leren en Hogere Orde denken vanuit de Taxonomie van Bloom centraal. 
Internationaal heeft TopPlAn contact met Professor Dr. Joseph Renzulli, de Amerikaanse psycholoog en grondlegger van meerdere gerenommeerde theorieën voor begaafdenonderwijs. Het opiniestuk en een door TopPlAn vertaald wetenschappelijk artikel van Renzulli zijn op deze website te downloaden. In de komende periode zal TopPlAn zich verder richten op het vergaren van informatie die inzicht geeft in het veilig en praktisch invoeren van een bredere diversiteit in leren.
Ċ
Johan van Hagen,
28 jun. 2014 06:06
Comments