De Denktank Topplan is sinds januari 2011 bijeen geweest om zich te buigen over 
een haalbaar en betaalbaar plan voor  onderwijs aan (hoog-)begaafde kinderen.
Een haalbaar en betaalbaar plan;

Zo simpel kan het zijn !