Komma
Kommaets funktion er i sætninger at vise, hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningsenheder. Kommatering hjælper altså læseren til at forstå indholdet i sætninger.

I det følgende gennemgås de mest grundlæggende regler for kommatering. Hvis du følger disse regler, kan du sætte langt de fleste kommaer rigtigt. En komplet gennemgang af komma-reglerne med masser af eksempler findes her.

Der er to systemer for dansk kommatering. Forskellen på de to systemer er, om der sættes startkomma (komma foran ledsætning), eller om dette udelades. Begge måder at kommatere på er helt korrekte, det vigtige er, at man bruger ét system konsekvent i en tekst.

At sætte korrekt komma kræver en forståelse for sætningers opbygning, som du kan få på stationen Sætningstyper.

Grundlæggende komma-regler (med startkomma)

1. Komma ved ledsætninger
Sæt komma omkring ledsætninger, dvs. både før og efter ledsætninger:
 • Læreren siger, at vi skal høre efter.
 • Hvis Knud er på holdet, vinder vi.
 • Denne tekst, der er udgivet i 1748, er blandt hovedværkerne i politisk filosofi.
 • Det, at vi kender fordoblingskonstanten, hjælper os.
 • At vi har læst lektier, og at vi er veludhvilede, gør udbyttet af undervisningen meget større.

2. Komma mellem hovedsætninger
Sæt komma mellem sideordnede hovedsætninger (hovedsætninger forbundet af fx og, men, eller, for og ):
 • Hun er træt, men vi er friske.
 • Den sidste eksamen er overstået, og vi har sommerferie!
 • Er du blevet færdig med opgaven, eller har du bare slappet af?

3. Komma ved opremsninger
Sæt komma ved opremsninger, hvor der kunne have stået et og, men eller eller:
 • Jeg skal huske at købe løg, fars, ketchup og tomatpuré.
 • Vil du have afleveringen elektronisk, i din skuffe eller i timen i morgen?

4. Komma ved selvstændige sætningsdele
Sæt komma omkring selvstændige sætningsdele som forklarende og præciserende tilføjelser og parentetiske ledsætninger:
 • Kemiske reaktioner, fx redox-reaktioner, er væsentlige for livets opretholdelse på Jorden.
 • Jeg elsker tarteletter, især med høns i asparges.
 • Du skal foretage en analyse af billedsproget, herunder besjælinger og personifikationer.
 • Det bedste hold på TG, lærernes hold, vandt igen turneringen.
 • Denne tendens slog dog aldrig helt igennem i billedkunsten, bl.a. da materiale-omkostningerne var store.
 • Mine forældre, der i øvrigt er meget fornuftige, synes ikke godt om det.

Øvelser i at sætte komma (med startkomma) findes her.


Grundlæggende komma-regler (uden startkomma)

1. Komma ved ledsætninger
Sæt komma efter ledsætninger, men ikke før ledsætninger:
 • Læreren siger at vi skal høre efter.
 • Hvis Knud er på holdet, vinder vi.
 • Denne tekst der er udgivet i 1748, er blandt hovedværkerne i politisk filosofi.
 • Det at vi kender fordoblingskonstanten, hjælper os.
 • At vi har læst lektier, og at vi er veludhvilede, gør udbyttet af undervisningen meget større.

2. Komma mellem hovedsætninger

Sæt komma mellem sideordnede hovedsætninger (hovedsætninger forbundet af fx og, men, eller, for og ):
 • Hun er træt, men vi er friske.
 • Den sidste eksamen er overstået, og vi har sommerferie!
 • Er du blevet færdig med opgaven, eller har du bare slappet af?

3. Komma ved opremsninger
Sæt komma ved opremsninger, hvor der kunne have stået et og, men eller eller:
 • Jeg skal huske at købe løg, fars, ketchup og tomatpuré
 • Vil du have afleveringen elektronisk, i din skuffe eller i timen i morgen?

4. Komma ved selvstændige sætningsdele
Sæt komma omkring selvstændige sætningsdele som forklarende og præciserende tilføjelser og parentetiske ledsætninger:
 • Kemiske reaktioner, fx redox-reaktioner, er væsentlige for livets opretholdelse på Jorden.
 • Jeg elsker tarteletter, især med høns i asparges.
 • Du skal foretage en analyse af billedsproget, herunder besjælinger og personifikationer.
 • Det bedste hold på TG, lærernes hold, vandt igen turneringen.
 • Denne tendens slog dog aldrig helt igennem i billedkunsten, bl.a. da materiale-omkostningerne var store.
 • Mine forældre, der i øvrigt er meget fornuftige, synes ikke godt om det.

Øvelser i at sætte komma (uden startkomma) findes her.