Tegnsætning
Korrekt tegnsætning er meget vigtigt for forståelsen af tekst. De hyppigst anvendte tegn, punktum og komma, kan du læse om på undersider til denne station. Andre tegn kan du læse om her:

Spørgsmålstegn
Spørgsmålstegn markerer et spørgsmål. Det anvendes typisk ved hovedsætninger, der indledes med interrogative pronominer (spørgeord):
  • Hvorfor er den danske grammatik så svær?
Desuden anvendes spørgsmålstegn, når en helsætning indledes med det finitte verbum:
  • Er det sandt, at Esmeralda i virkeligheden elsker Quasimodo?
Ved retoriske spørgsmål kan man vælge, om man vil bruge spørgsmålstegn eller punktum:
  • Kan det virkelig passe.

Udråbstegn
Udråbstegn skal bruges med yderste forsigtighed. Mange har en tilbøjelighed til at anvende det til at fremhæve et givet udsagn. Det er meget sjældent en god idé at anvende udråbstegn i de opgaver, du møder på gymnasiet. I stedet kan ord eller udsagn fx fremhæves med kursiv eller ved at placere det, der skal fremhæves, så langt fremme i sætningen som muligt.

Udråbstegn bruges normalt i forbindelse med udråb:
  • Av!
  • Hov!

Eller i forbindelse med imperativ (bydemåde):

  • Kom og hjælp mig!
  • Gå din vej!

Kolon
Kolon kan bruges foran citater:
  • Denne anvendelse af metaforer ses tydeligt i digtets titel: "Den danske Sang er en ung, blond Pige".
Desuden kan kolon anvendes i stedet for ordet "nemlig" i forbindelse med opremsning:
  • Jeg vil i dette afsnit fokusere på tre væsentlige aspekter af teksten: komposition, billedsprog og fortælleforhold.