Forvægt og bagvægt
Ved hjælp af begreberne forvægt og bagvægt kan vi beskrive forskellen på følgende sætninger, der indholdsmæssigt er identiske:
  • At hun var syg, og at hun derfor ikke kunne komme til den lektion, hvor den sidste aflevering blev gennemgået, var irriterende for hende.
  • Det var irriterende for hende, at hun var syg, og at hun derfor ikke kunne komme til den lektion, hvor den sidste aflevering blev gennemgået.
Forskellen på de to sætninger er, hvor hovedsætningens verballed er placeret i helsætningen:

I første sætning er hovedsætningen var irriterende for hende, og verballedet i hovedsætningen er var. Dette er placeret sidst i helsætningen, og der er derfor ophobet meget sætningsmateriale inden hovedsætningens verballed. Derfor siger vi, at sætningen har forvægt.

I anden sætning er hovedsætningen Det var irriterende for hende, og verballedet i hovedsætningen er var. Dette er placeret først i helsætningen, og der er derfor ophobet meget sætningsmateriale efter hovedsætningens verballed. Derfor siger vi, at sætningen har bagvægt.

En huskeregel er at opfatte helsætningen som en vippe med hovedsætningens verballed som vippens ophængspunkt. Kommer hovedsætningens verballed tidligt i helsætningen, vil vippen være tungest "bagtil" i sætningen, derfor er der bagvægt:


Kommer hovedsætningens verballed sent i helsætningen, vil vippen være tungest "fortil" i sætningen, derfor er der forvægt:
En sætning kan indeholde mere eller mindre forvægt eller bagvægt. Effekten af tung forvægt er ofte en kompliceret og højtidelig stil. Tung forvægt findes også ofte i sætninger, der lægger vægt på beskrivelser i et langsomt, dvælende tempo, eller i sætninger, der gengiver overvejelser.

Et par eksempler med tung forvægt og tung bagvægt:
  • Hvis vi laver sætninger, hvor hovedsætningens verballed er placeret sent i helsætningen, fordi der først skal være plads til en eller flere ledsætninger, og der derfor er ophobet meget information, før hovedsætningens verballed kommer, siger vi, at sådanne sætninger har forvægt.
  • Der er tale om bagvægt, hvis vi har sætninger, hvor hovedsætningens verballed er placeret tidligt i sætningen, og der efter dette verballed følger en eller flere ledsætninger, der bevirker, at der ophobes meget sætningsmateriale efter hovedsætningens verballed.