Sætningstyper
Vi skelner overordnet mellem tre sætningstyper: helsætninger, ledsætninger og hovedsætninger.

Helsætninger
En helsætning er en selvstændig sætning, der ikke er led i en anden sætning. Den kan kendes ved, at den kan stå mellem to punktummer. En helsætning kan altså stå alene.

Tre eksempler på helsætninger:
  • Hun snakker.
  • Hun snakker, mens hun går en tur.
  • Han ved, at han skal en tur i Brugsen, for han mangler mælk.
Helsætninger inddeles i hovedsætninger og ledsætninger.

Ledsætninger
En ledsætning er en sætning, der er led i en anden sætning. Ledsætninger kan ikke stå alene.
  • Manden siger, at han er glad i dag. (her står ledsætningen at han er glad i dag som objekt for siger)
  • At han scorede et hattrick, var afgørende for holdets overlevelse. (her står ledsætningen At han scorede et hattrick som subjekt for var)
  • De snyder, hvor de kan komme til det. (her står ledsætningen hvor de kan komme til det som adverbial)
Man kan finde ledsætninger ved at se efter Ledsætningsindledere eller ved at bruge ikke-prøven.

Hovedsætninger
Hovedsætningen er den del af helsætningen, der er tilbage, når man fjerner ledsætningerne. En hovedsætning er den overordnede del af helsætningen, da den ikke er underordnet andre sætninger. Den kan til gengæld have en eller flere ledsætninger knyttet til sig.
  • Han siger, at han ikke kan spise med, fordi han skal hjem. (her er ledsætningen fordi han skal hjem underordnet ledsætningen at han ikke kan spise med, der er underordnet hovedsætningen Han siger).
  • At Theodor er træt, og at han ikke vil med, er ikke vores problem. (her er de sideordnede ledsætninger At Theodor er træt og og at han ikke vil med underordnet hovedsætningen er ikke vores problem).