Latinske betegnelser
Ordklasser
 Verbum    udsagnsord spiser, læser
 Substantiv navneord kat, hus, liv
 Proprium egennavnSøren, Danmark
 Adjektiv tillægsordstor, grim, rar
 Pronomen
    Personligt
    Possessivt
    Refleksivt
    Demonstrativt
    Relativt
    Interrogativt

 stedord
personligt
ejestedord
tilbagevisende
påpegende
henførende
spørgende
 
jeg, du, vi, I
min, din, vores
sig
denne, disse
som, der
hvem, hvad, hvis
 Adverbium biord nu, her, sådan
 Præposition forholdsordtil, fra, hos
 Konjunktion bindeordog, men, at, fordi
 Interjektion udråbsord av, ih, nåh
 Artikler kendeorden, et

Verber
 Tempus tid 
 Præsensnutid
spiser
 Imperfektum/præteritumuafsluttet datid
var ved at spise, spiste
 Futurumfremtid
vil spise
 Perfektumafsluttet datid
 spiste, har spist
 Plusquamperfektumførdatid
 havde spist
 Futurum exactum
afsluttet fremtid
 vil have spist
 Modusde
 
 Indikativfremsættende måde/fortællemåde
spiser
 Konjunktiv "ønskemåde"vil gerne spise/spiser
 Imperativ bydemåde spis
 Infinitiv navnemåde/at måde
 spise
 Participium
    Præsens partc.
    Perfektum partc.
    Gerundium
 tillægsform/måde
lang tillægsform
kort tillægsform

spisende
spist

 Diatese  
 Aktivhandleform
katten spiser maden
 Passiv lideform maden spises (af katten)

Finit verbalform (med personendelse) <-> Infinit verbalform (uden personendelse)
Transitiv: verbet tager objekt <-> Intransitiv: verbet tager ikke objekt

Substantiver (bøjes i)
Kasus
    Nominativ
    Vokativ
    Akkus
ativ
    Genitiv
    Dativ
    Ablativ

 
nævnefald
tiltaleform
genstandsfald
ejefald
hensynsfald
middel, sted, fjernelse
 
Dominus
Domine
Dominum
Domini
Domino
Domino
 Tal
    Singularis
    Pluralis

 
ental
flertal

 
Skole
SkolerAdjektiver (bøjes i)
 Komparation
    Positiv
    Komparativ
    Superlativ
 gradbøjning
1. grad
2. grad
3. grad

 
fin/fint
finere/mere fint
finest/mest fint

 Køn
   
Maskulinum
    Femininum
    Neutrum

 
hankøn
hunkøn
intetkøn

 
 Tal  
 Kasus  

Pronominer (bøjes i)
Køn
  
Tal  
Kasus
   
Nominativ
    Vokativ
    Akkusativ
    Genitiv
    Dativ
    Ablativ

nævnefald
tiltaleform
genstandsfald
ejefald
hensynsfald
middel, sted, fjernelse
 
han

ham
hans
til ham
fra ham

Artikler (bøjes i)
 Køn  
 Tal  
 Kasus  

De øvrige ordklasser (adverbier, præpositioner, konjunktioner, interjektioner og proprier) bøjes ikke – bemærk dog, at proprier bøjes i Kasus på latin.