På denne linje kan du få hjælp til den danske grammatiks finurligheder, få overblik over de forskellige sætningstyper, lære de latinske grammatiske betegnelser og træne dig selv i at få et mere korrekt sprog.
De enkelte sider er ikke en fuldstændig beskrivelse af de forskellige problemfelter, men et supplement til den undervisning, du har fået eller vil modtage.
Linjen er placeret i de to første semestre, men det vil være oplagt at vende tilbage til den igennem hele dit forløb mod studentereksamen.