Total received as of Saturday, June 28, 2016:  $63,414.76

 

·      Miền Đông Bắc - $5,448

o   Anrê Phú Yên, Syracuse – NY:                   $484

o   Chúa Hài Đồng, Chelsea – MA:                  $1,000

o   Đức Mẹ La Vang, Worcester – MA:                       $600

o   Nữ Vương Hòa Bình – MA                         $954

o   Tôma Thiện, Boston – MA                                   $410

o   Tôma Thiện, Buffalo – NY:                                   $2,000

 

·      Miền Đông Nam - $14,279.60

o   Anrê Dũng Lạc, Charlotte – NC                 $500

o   Anrê Dũng Lạc, Lac Sarasota – FL                         $1,640

o   Đôminicô Saviô, Knoxville – TN:              $868

o   Donbosco, New Orleans – LA:                   $1,500

o   Đức Mẹ La Vang, Raleigh – NC:                 $1,026

o   Kitô Vua, St. Petersburg – FL:                    $1,000

o   Lê Bảo Tịnh, Riverdale – GA                     $1,319.60

o   Micae, Greensboro – NC                            $1,000

o   Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận, NC         $692

o   Phêrô và Phaolô, Orlando – FL:                $1,000

o   Phêrô và Phaolô, Savannah – GA:                         $1,000

o   Thánh Giuse, Miami – FL:                                     $1,000

o   Thánh Giuse, Tampa – FL:                                    $540

o   Tôma Trần Văn Thiện, Norcross – GA:     $1194

 

·      Miền Nam - $3,139.36

o   Don Bosco, Austin – TX:                           $832

o   John Paul II, Carrollton, TX:                     $234

o   Kitô Vua, Fort Smith – AR                         $426

o   Thánh Linh, Dallas – TX                           $260

o   Thánh Tâm, Port Arthur – TX                  $1,000

o   Anre Phú Yên, LĐMC                               $387.36

 

·      Miền Tây - $6,846.60

o   Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam                       $1,900

o   Đoàn Kitô Vua Denver                               $2,970

o   Đoàn Kitô Vua Sacramento                                    $1,500

o   Terexa Hài Đồng                                        $369

 o   Tôma Thiện, San Jose                                $107.60

·      Miền Tây Bắc - $7,184

o   Chúa Hài Đồng, Seattle – WA                    $3,000

o   Gabriel, Beaverton – OR                            $820

o   Gioan Phaolô II, Everett – WA                 $1,922

o   Kitô Vua, Tigard – OR                               $596

o   Thánh Gia, Auburn – WA                          $500

o   Xaviê Cần, Seattle – WA                           $346

 

·      Miền Tây Nam - $4,559

o   Đôminicô Savio, Phoenix – AZ                 $1,130

o   Toma Thiện, Las Vegas – NV                    $441

o   Đức Mẹ La Vang, Santa Ana                      $334

o   Kitô Vua, Los Angeles                                $186

o   Têrêxa Hài Đồng, West Covina                 $534

o   Chúa Thánh Linh, San Diego                     $394

o   Đức Mẹ Thánh Tâm, San Diego                 $850

o   Rạng Đông, Corona                                                $690

 

·      Miền Trung - $11,997.20


o   Anrê Dũng Lạc, MO                                   $1,500


o   Anrê Phú Yên, OH                                     $752


o   Anrê Trần Anh Dũng, MI                            $1,263.20


o   Chúa Cứu Thế, KY                                     $786


o   Đồng Hành, WI                                          $1,413


o   Kitô Vua, KS                                              $1,786


o   Maria Nữ Vương, NE                                  $1,581


o   Phaolô Hạnh, IA                                         $836


o   Phêrô Nhiệt Thành, MI                               $108


o   Sao Biển, IL                                               $850


o   Thánh Giuse, MN                                       $648


o   Thánh Tâm, OH                                         $474·      Miền Trung Đông - $4,461

o   Chúa Ba Ngôi, Lancaster – PA                   $150

o   Don Bosco, Richmond – VA                      $146

o   Fatima, Philadelphia – PA                                     $1,198

o   Lê Bảo Tịnh, Harrisburg – PA                    $1,686

o   Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Bethlehem – PA   $835

o   Thánh Tâm, Arlington – VA                     $446

 

·      Cá Nhân - $5,500

    • Cha Nguyễn Bá Thông  $2,000
    • Tr. Nguyễn Biên $1,000
    • Tr. Hồ Tân Uyên $500
    • Tr. Ngọc Khánh $1,000
    • Tr. Phan Thịnh $1,000