บริการระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loane)

 
               
     
          
           ระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ


        


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
  ศูนย์วิทยบริการ อาคาร A ชั้น 2 
  โทร. 02-7632625-6 เบอร์ภายใน 2625-6