ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการ


https://drive.google.com/file/d/1yd_rSfME9cLduwwL0NQA-Avjjp9gGe3e/view?usp=sharing  
ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Emerald eJournals 
เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การขนส่ง 
และการจัดการคุณภาพ 

URL สำหรับใช้งาน https://www.emerald.com/insight 
https://drive.google.com/file/d/1uVvDapnWUmX3aw1emB7HzIANjw9hLbEQ/view?usp=sharing
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แนะนำการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ" 
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ A308 ชั้น 3 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1wfR0zrL96-AHwp8mHTgOxgE6dgx0azVn/view?usp=sharing
  ขอเชิญใช้บริการ "พรินต์เอกสาร" 
งานดี พรินต์ง่าย พรินต์ไว ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดได้ที่   

url สำหรับ ใช้บริการพรินต์ผ่านเว็บไซต์  https://www.doubleafastprint.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/17bfIg4r2ks03Rri1FA9kU-3VpZzvXZbv/view?usp=sharing

  ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฉบับเต็ม (Fulltext) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
*สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน (Login)  
url สำหรับเข้าใช้งาน https://cuir.car.chula.ac.th 


                                                                                                                                                                                                                                                               https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/