ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการ


https://drive.google.com/file/d/1FnkcvCYyO6OiNNBdsM4fx7zCuRX2VBfr/view?usp=sharing

 
ขอเชิญใช้บริการ ฐานข้อมูล Cambridge Core

เป็นฐานข้อมูล eBooks eJournals & Research เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เปิดให้บริการใช้ฟรี! 


url สำหรับเข้าใช้บริการ 
https://drive.google.com/file/d/17BFH4jZrQOEvtX0nZzvsUUKRyesLq7DM/view


 
ขอเชิญใช้บริการ ฐานข้อมูล Taylor & Francis

เป็นฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ซึงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ ทางสำนักพิมพ์ได้เปิดให้บริการ ใช้ฟรี! 

url สำหรับเข้าใช้บริการ 


 ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูล ASME e-Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาที่เกี่ยวข้อง

url สำหรับเข้าใช้บริการ 

https://drive.google.com/file/d/1pfybUKgi6wbrswHETobhjmJCwksYAIZK/view?usp=sharing

 ขอเชิญใช้บริการรับชมภาพยนตร์ด้วยบริการ "NETFLIX 

NETFLIX  เป็นบริการรับชมภาพยนตร์ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยภาพยนตร์เรื่องยาว สารคดี รายการทีวี อนิเมะ ผลงานจาก NETFLIX ที่ชนะรางวัล และอีกมากมาย  

รายละเอียดเพิ่มเติม (อยู่ในช่วงทดลองใช้ฟรี!)   
https://drive.google.com/file/d/1wfR0zrL96-AHwp8mHTgOxgE6dgx0azVn/view?usp=sharing
 ขอเชิญใช้บริการ "พรินต์เอกสาร" 
งานดี พรินต์ง่าย พรินต์ไว ผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ โดยดาวน์โหลดได้ที่   

url สำหรับ ใช้บริการพรินต์ผ่านเว็บไซต์  https://www.doubleafastprint.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันวันนี้-30 กันยายน 2562  รับเครดิตพรินต์ฟรี ! 50 บาท

https://drive.google.com/file/d/1yd_rSfME9cLduwwL0NQA-Avjjp9gGe3e/view?usp=sharing  
ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Emerald eJournals 
เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การขนส่ง 
และการจัดการคุณภาพ 

URL สำหรับใช้งาน https://www.emerald.com/insight


https://drive.google.com/file/d/17bfIg4r2ks03Rri1FA9kU-3VpZzvXZbv/view?usp=sharing

  ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ ฉบับเต็ม (Fulltext) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
*สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน (Login)  
url สำหรับเข้าใช้งาน https://cuir.car.chula.ac.th 

https://drive.google.com/file/d/1ohgBRDCzowD8qNejbtpyknl5fQ28T1_u/view 
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access Engineering 
เป็น eBooks ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill 
URL สำหรับเข้าใช้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                               https://sites.google.com/a/tni.ac.th/tni_library/