สารคดี

  
นิตยสาร "สารคดี"

    เป็นนิตยสารฉบับแรกของเมืองไทยที่นำเสนอเรื่องแนวสารคดีทั้งเล่ม มีเนื้อหาหลากหลาย นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้งในรูปแบบที่ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย การนำเสนอเรื่องราวให้ความสำคัญกับ 3 สิ่งคือ เนื้อเรื่องที่มีคุณค่าและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำเสนอโดยยึดถือคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีการออกแบบและจัดรูปเล่มอย่างพิถีพิถัน ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับภาพถ่ายที่มีคุณภาพ บอกเล่าเรื่องราวและให้อารมณ์ความรู้สึกได้ดี 


Comments