โพรดักทิวิตี้เวิลด์

  
นิตยสาร "โพรดักทิวิตี้เวิล์ด"

    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีความตั้งใจที่จะผลิตวารสารนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ ให้คำแนะนำ และสรรหาสิ่งดี ๆ ทางด้านการเพิ่มผลผลิตสำหรับผู้อ่าน

Website : -Comments